bierzmowanie


bierzmowanie
bierzmowanie {{/stl_13}}{{stl_8}}rz. n III, blm {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}od cz. bierzmować. {{/stl_7}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_7}}'w Kościele katolickim: jeden z siedmiu sakramentów, którego udziela biskup przez namaszczenie czoła krzyżmem świętym i wypowiedzenie sakramentalnych słów; będący dopełnieniem chrztu i znakiem pogłębienia wiary' {{/stl_7}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • bierzmowanie — n I 1. rzecz. od bierzmować. 2. rel. «w kościele katolickim: jeden z siedmiu sakramentów, mający wiernego umocnić w wierze, polegający na namaszczeniu czoła olejem, zwanym krzyżmem» …   Słownik języka polskiego

  • Бержглово — село Торнского окр. Зап. Пруссии, с 381 жит. и римско католической приходской церковью, в которой сохранились весьма древний алтарь и древняя ризница. Название свое местность эта получила оттого, что сюда приходили язычники учиться вере Христовой …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

  • birmavonė — ×birmavõnė (l. bierzmowanie) sf. (2) Rdm, Plv bažn. krikščionių apeigos, kuriomis suteikiamas Sutvirtinimo sakramentas, konfirmacija: Nedėlioj buvo birmavõnė Ds …   Dictionary of the Lithuanian Language